Tandvård häst

TANDVÅRD HÄST

Tandvård häst


Varför är tandvård viktigt?


Tandvård kan väl inte vara så viktigt? Hästen verkar inte ha problem i munnen - den håller ju hull, äter bra och fungerar i ridningen. Varför ska den få regelbunden tandvård?


Hästen är till skillnad från oss s.k hypsodont vilket innebär att den har en fördröjd rotutveckling, enkelt förklarat växer hästens tänder med ca 3 mm per år i stort sett livet ut. Detta innebär att om hästen inte sliter sina tänder på ett korrekt sätt, den kan t ex ha över/underbett, så kommer vissa tänder bilda hakar och vassa åsar. Detta ger ofta sår i slemhinnorna men kan även leda till förskjutning av tänderna som ger foderinpackningar, inflammationer och i värsta fall tandlossning/infektioner. Det är också relativt vanligt med karies i olika grad, frakturer, tandrotsinfektioner mm.


Hästarna ska också ha bett i en mun som inte är anpassad för det och det medför tyvärr ofta tryck- och sårskador i slemhinnor och mungipor och betselöverslitning där de främre kindtänderna slits kraftigt vilket kan leda till tandvandring, gompåbitning mm.


Hästen är ett bytesdjur och visar inte gärna smärta, så därför är uttrycket "No pain - check again" viktigt att komma ihåg.


Hur går en munhåleundersökning till?


Munhåleundersökningen utförs i hästens hemmiljö. Det som behövs är ett eluttag samt ett vattenutkast med vattenslang i närheten av hästens uppställningsplats, resterande utrustning som munstycke, lampa, huvudstöd till hästen mm har jag med mig.


Vi börjar undersökningen med en anamnes där jag frågar om hästens uppgifter, om den har några problem relaterade till munhålan, när den undersöktes sist etc. Därefter lyssnar jag på hjärtat inför sederingen och känner igenom hästens huvud från utsidan innan den får lugnande preparat via en intravenös injektion. 


Hästen får på sig en munstege och får vila huvudet på ett bekvämt huvudstöd. Därefter spolas foderrester ut ur munnen innan munhåleundersökningen kan börja.

Jag tittar först på bettrelationen, d v s om hästen har över- under- eller normalbett, om den har vargtänder etc. Jag undersöker sedan tand för tand med hjälp av en spegel, hästen har 24 stora kindtänder förutom framtänder, canintänder och eventuella vargtänder och det är viktigt att alla undersöks noggrannt. 


Behandling av tex karies, inflammationer, foderinpackningar mm utförs vid behov och hakar, vassa åsar mm slipkorrigeras.


Efter undersökningen provar vi träns och bett och justerar vid behov.


Därefter får hästen vila upp sig i sin box i 1,5 - 2 timmar innan den kan gå ut i hage igen. Den får inte äta något foder under denna tid då den kan ha svårt att tugga och svälja på grund av sederingen. Hästen bör inte heller ridas förrän dagen efter sedering.Hur ofta bör min häst få tandvård?


Detta kan skilja sig från häst till häst beroende på ålder och munhålestatus. Generellt brukar man säga att hästen bör undersökas första gången runt 2 års ålder, därefter 1-2 gånger årligen fram till den är 7 år. Har den ett välfungerande bett kan det räcka vartannat år fram till den är ca 15 år då den åter bör undersökas årligen eller oftare beroende på status.


I den unga hästens mun händer det mycket då den växlar tänder, de kan få feber, sluta äta och få tarmrubbningar då de nya tänderna bryter fram. Framtida problem med tex olika bettfel kan också förhindras om det kan åtgärdas i tid.


Hos den äldre hästen är tex risken för glesbett större då tandrötterna är korta och inte har samma stöd som tidigare, vilket kan medföra diastema (mellanrum mellan tänderna) som ofta ger foderinpackningar och inflammationer. Kontakt


Email: neovet@hotmail.se

Phone: 0727-111268<Falkenberg, Sweden


För tidsbokning och frågor nås jag lättast via facebook, sms eller mobil vardagar mellan 8-16.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.